VIZITO STAMBOLLIN VETËM PËR 79 € !!!

💶 Për vetëm 79€
📅 08/10-11/10/2020
🗓 3 ditë e dy netë
🏨 Hotel me 5*
🍝 Mengjesi i shtruar në hotel me 5*

🏛 Vizitë vendeve më atraktive të Istanbullit
🤵 Person mbykqyrës i grupës
🚍 Udhëtimi- Shkup – Stamboll – Shkup 🕖Nisja bëhet në ora 16:30 Tetovë, 18:00 Shkup Hoteli Gold   dhe në Kumanov ne ora 18:30.

📌Za samo 79 evra

📅 08/10-11/10/2020
📌3 dena i 2 noki
📌Hotel so 5*
📌Pojadok vo samiot Hotel so 5*

📌Poseta vo najatraktivnite mesta vo Istanbul
📌Vodić na grupata
📌Patuvanjeto Skopje – Istanbul – Skopje Trgnuvanjeto e vo Tetovo vo 16:30, vo Skopje 18:00 Hotel Gold  , i Kumanovo vo 18:30.

Agjenda  eshte :

Dita e pare :Sistemimi dhe vendosja në hotel prej orës 10:00-10:30 . Relaksim deri në ora 14:00 ,vazhdojmë me shëtitjet dhe vizitat e para , të cilat janë : Akuariumi Florya, pastaj vazhdojmë për në qendër tregtare. Pastaj kthimi në hotel.

Dita e dytë : në ora 10:00 nisja prej hotelit . Vazhdohet për  vizitë në Kapalicarshi , Xhamijat Sulltan Ahmet , Aya Sofija  dhe Sulejmanije ;  dhe në ora 16:00 vazhdohet për në Bosfor , shëtitje me anije 2 оrë e 45 min , plus darkë me meny të begatshme . Pastaj vazhdohet për në Taksim .

Dita e tretë : Hoteli lëshohet  në ora 10:00 , Vazhdohet me vizitën e  xhamisë Ortakoy. Pastaj vizitohet një qendër tregtare dhe në ora 17:30 nijsa për në Shkup.

 

Vërejtje , për të gjitha informacionet më konkrete dhe terminet e nisjes duhet të  konsultoheni me ciceronin i cili do të ju tregojë kohën e caktuar .

 

Nr kontakti të përcjellësit të grupës : +90 531 397 74 09

                                                          +389 71 204 241 ( whatsapp)

Pa pagesë:

 1. Xhamija Ortakoy
 2. Qendra Tregtare
 3. Kapalicarshija
 4. Xhamija Sulltan Ahmet
 5. Xhamija Aya Sofija
 6. Xhamija Sulejmanije
 7. Taksimi

 

Me pagese :

 1. Akuariumi Florya 15 €
 2. Dolmabahce 15 €
 3. Shetitja me anije në Bosfor 10 €

Nëse i merni full paket të gjitha,do të paguani vetëm 60 € dhe nuk obligoheni asnjë pagesë shtesë.

 

Агендата е :

Првиот ден: Престигнувањето во хотел од 10:00-10:30 часот.Одмор до 14:00 часот , продолжуваме со првите шетања и посети кои се : Аквариум Флориа, после продолжуваме во трговски центар .После е враќањето во хотел.

-Вториот ден: Во 10:00 часот е тргнувањето од хотелот. Се продолжува со посетите во Капаличаршија ,Џамија Султан Ахмет , Аја Софија и Сулејманије ;  и во 16:00 часот се  продолжува во Босфор , шетање со брод 2 часa и 45 минути,плус вечера со богато мени . После се продолжува за во Таксим.

-Третиот ден: Излезот од хотел во 10:00 часот , Се продолжува со посета на  џамија Ortakoy .После се посетува и еден трговски центар и во 17:30 часот тргнувањето за Скопје.

Внимание , за секакви други информации и за термините на тргнување треба да се консултирате со водичот .

Телефонски број на водичот : +90 531 397 74 09

                                                   + 389 71 204 241 ( whatsapp )

 

Гратис се:

 1. Џамија Ortakoy 
 2. Трговски центар
 3. Капаличаршија
 4. Џамија Султан Ахмет
 5. Џамија Аја Софија
 6. Џамија Сулејманије
 7. Таксим

Се плаќаат :

 1. Аквариумот Флориа 15 €
 2. Долмабахче 15 €
 3. Шетање со брод  во Босфор 10 €

Aко го земате фул пакет , ќе плаќате само 60 и не сте задолжителни за дополнителна уплата.

 

Info & Rez.
025200985
070386537

 

 


2 thoughts on “VIZITO STAMBOLLIN VETËM PËR 79 € !!!

Comments are closed.