VITI I RI NË STAMBOLL !!!

💶 Për vetëm 70€ 🏨 Hotel me 5*
💶Per vetem 60€ 🏨 Hotel me 4*
📅 29.12.2020
🗓 3 ditë e dy netë

🍝 Mengjesi i shtruar në hotel
🏛 Vizitë vendeve më atraktive të Stambollit
🤵 Person mbykqyrës i grupës
🚍 Udhëtimi- Shkup – Stamboll – Shkup 🕖Nisja bëhet në ora 15:30 Tetovë, 17:00 Shkup Hoteli Vip dhe në Kumanovë në ora 17:30.

📌За само 70 евра 📌Хотел сo 5*
📌За само 60 евра 📌Хотел сo 4*
📅 29.12.2020
📌3 дена и 2 ноќи
📌Појадок во хотел
📌Посета во најатрактивните места на Istanbul
📌Водич на групата
📌Патувањето Skopje – Istanbul – Skopje ,Тргнувањето e во Tetovo во 15:30, во Skopje 17:00 Hotel Vip , i Kumanovo вo 17:30.

Agjenda eshte :

–Dita e pare :Sistemimi dhe vendosja në hotel prej orës 10:00-10:30 . Relaksim deri në ora 14:00 ,vazhdojmë me shëtitjet dhe vizitat e para , të cilat janë : Akuariumi Florya, pastaj vazhdojmë për në qendër tregtare . Pastaj vazhdohet për në Taksim .

–Dita e dytë : në ora 10:00 nisja prej hotelit . Vazhdohet për vizitë në Kapalicarshi , Xhamijat Sulltan Ahmet , Aya Sofija dhe Sulejmanije ; dhe në ora 16:00 vazhdohet për në Bosfor , shëtitje me anije 2 оrë e 45 min .Vazhdohet me festën e mbrëmjes së Vitit të Ri në hotel me meny të begatshme dhe me muzikë live.

–Dita e tretë : Hoteli lëshohet në ora 10:00. Vazhdohet me vizitën e xhamisë Ortakoy,Pallati Dolmabahce. Pastaj vizitohet një qendër tregtare dhe në ora 17:30 nijsa për në Shkup.

Vërejtje , për të gjitha informacionet më konkrete dhe terminet e nisjes duhet të konsultoheni me ciceronin i cili do të ju tregojë kohën e caktuar .

Nr kontakti të përcjellësit të grupës : +90 531 397 74 09

+389 71 204 241 ( whatsapp)

Pa pagesë:

Xhamija Ortakoy
Qendra Tregtare
Kapalicarshija
Xhamija Sulltan Ahmet
Xhamija Aya Sofija
Xhamija Sulejmanije
Taksimi

Me pagesë :

Akuariumi Florya 15 €
Dolmabahce 15 €
Shetitja me anije në Bosfor 10 €
Mbrëmja e vitit të ri (darkë me muzikë live) 30 €

Агендата е :

Првиот ден: Престигнувањето во хотел од 10:00-10:30 часот.Одмор до 14:00 часот , продолжуваме со првите шетања и посети кои се : Аквариум Флориа, после продолжуваме во трговски центар .После се продолжува за во Таксим.

-Вториот ден: Во 10:00 часот е тргнувањето од хотелот. Се продолжува со посетите во Капаличаршија ,Џамија Султан Ахмет , Аја Софија и Сулејманије ; и во 16:00 часот се продолжува во Босфор , шетање со брод 2 часa и 45 минути.Се продолжува за вечерата за прослава на Новата Година во хотел со богато мени и со music live.

-Третиот ден: Излезот од хотел во 10:00 часот , Се продолжува со посета на џамија Ortakoy и Долмабахче.После се посетува и еден трговски центар и во 17:30 часот тргнувањето за Скопје.

Внимание , за секакви други информации и за термините на тргнување треба да се консултирате со водичот .

Телефонски број на водичот : +90 531 397 74 09

+ 389 71 204 241 ( whatsapp )
Гратис се:

Џамија Ortakoy
Трговски центар
Капаличаршија
Џамија Султан Ахмет
Џамија Аја Софија
Џамија Сулејманије
Таксим
Се плаќаат :

Аквариумот Флориа 15 €
Долмабахче 15 €
Шетање со брод во Босфор 10 €
Вечерата за Нова Година 30 €

Info & Rez.
025200985
070386537