Day: April 17, 2021

Oferta
Shpallje

Vizite Durrësit,Tiranës dhe Strugës gjatë fundjavës

𝐓𝐈𝐑𝐀𝐍𝐄, 𝐃𝐔𝐑𝐑𝐄̈𝐒, 𝐒𝐓𝐑𝐔𝐆𝐄̈ 𝐃𝐲 𝐝𝐢𝐭𝐞̈ 𝐞 𝐧𝐣𝐞̈ 𝐧𝐚𝐭𝐞̈ – Fundjavë 𝐂̧𝐦𝐢𝐦𝐢: 29 𝐄𝐮𝐫𝐨 – 𝐩𝐞𝐫𝐬𝐨𝐧 𝐍𝐞̈ 𝐜̧𝐦𝐢𝐦 𝐩𝐞̈𝐫𝐟𝐬𝐡𝐢𝐡𝐞𝐭: 🚌 𝐓𝐫𝐚𝐧𝐬𝐩𝐨𝐫𝐭𝐢 𝐦𝐞 𝐚𝐮𝐭𝐨𝐛𝐮𝐬 𝐯𝐚𝐣𝐭𝐣𝐞-𝐚𝐫𝐝𝐡𝐣𝐞 🛌 𝐀𝐤𝐨𝐦𝐨𝐝𝐢𝐦𝐢 𝐧𝐞 𝐇𝐨𝐭𝐞𝐥 𝐀𝐧𝐭𝐢𝐤 𝐊𝐚𝐯𝐚𝐣𝐞̈ 🍽 𝐒𝐲𝐟𝐢𝐫𝐢 𝐝𝐡𝐞 𝐈𝐟𝐭𝐚𝐫𝐢 🔵𝐍𝐢𝐬𝐣𝐚 𝐭𝐞̈ 𝐒𝐡𝐭𝐮𝐧𝐞̈𝐧 𝐝𝐡𝐞 𝐤𝐭𝐡𝐢𝐦𝐢 𝐭𝐞̈ 𝐃𝐢𝐞𝐥𝐞̈𝐧 Udhëtim pa (Test PCR) 🕗𝐀𝐠𝐣𝐞𝐧𝐝𝐚 𝐞 𝐝𝐢𝐭𝐞̈𝐬 𝐬𝐞̈ 1-𝐫𝐞̈ : ✅𝐕𝐢𝐳𝐢𝐭𝐞̈ 𝐪𝐲𝐭𝐞𝐭𝐢𝐭 𝐭𝐞̈ 𝐓𝐈𝐑𝐀𝐍𝐄̈𝐒 (𝐗𝐡𝐚𝐦𝐢𝐚 […]

Read More